زبان ها آیکن زبان ها
لودر سایت
تصویر آهنگ
One Hour With Hans Zimmer – Exclusive Mix

Hans Zimmer

| | | | |

میکس یه ساعته از شاهکار های هانس زیمر. 1 Hour With Hans Zimmer -Exclusive Mix & Playlist – یک ساعت با هانس زیمر. اختصاصی رسانه ی موزیک اینسایت

بیشتر

Wings of Apocalyps by  Eternal Eclipse

Tracklist

Shield of justice

Ride of the revenent

Mirage

Mirage (no cello)

Chosen one

Merethe Soltvedt – Inferia

Harbinger

Seventh element

Almost heroes

Revelations

Merethe Soltvedt – Inferia

Merethe Soltvedt – Inferia    Wings of Apocalypse

Uncahained

Oathkeeper

Shadows in the sea

More

Orion by  Two Steps From Hell

Tracklist

Aeterna

Aeterna (no choir)

    Aeterna (No Choir – No Solo

The fire in her eyes

The fire in her eyes(no cello solo)

Rain of lights

The fire in her eyes(no vocals)

Orion

Orion(no vocals no choir)

Orion (no solo no vocal no choir)

Rebirth

Rebirth(no solo)

Rebirth(no vocal)

Rebirth(no solo no vocals)

More