زبان ها آیکن زبان ها
لودر سایت

Album : Hearts Of Darkness #1 | Playlist & Mix By MusicInsight

Tracklist

Hearts Of Darkness #1 Playlist MIX
Lunar Soul
One Hundred Strings
Our Reckoning
Mighty Have Fallen
Inferia
Twilight Huntress
Broken Pieces (Instrumental)
Moving World
Wars Of Faith
Last Days Of Men
You Better Run
Believe
In Focus

TIME : 40:00:00 Min

More
  • #
  • عنوان آهنگ
  • هنرمند
  • دانلود
  • بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *