زبان ها آیکن زبان ها
لودر سایت

Album : Tenet (2020) Soundtrack | FLAC 24BIT [24-44.1]

TRACKLIST

Ludwig Goransson – RAINY NIGHT IN TALLINN (8:01)
Ludwig Goransson – WINDMILLS (5:16)
Ludwig Goransson – MEETING NEIL (2:16)
Ludwig Goransson – PRIYA (3:24)
Ludwig Goransson – BETRAYAL (3:56)
Ludwig Goransson – FREEPORT (3:39)
Ludwig Goransson – 747 (7:05)
Ludwig Goransson – FROM MUMBAI TO AMALFI (4:26)
Ludwig Goransson – FOILS (3:11)
Ludwig Goransson – SATOR (2:52)
Ludwig Goransson – TRUCKS IN PLACE (5:33)
Ludwig Goransson – RED ROOM BLUE ROOM (3:30)
Ludwig Goransson – INVERSION (3:32)
Ludwig Goransson – RETRIEVING THE CASE (3:21)
Ludwig Goransson – THE ALGORITHM (5:58)
Ludwig Goransson – POSTERITY (12:42)
Ludwig Goransson – THE PROTAGONIST (4:49)
Travis Scott – THE PLAN (3:06)

More
  • #
  • عنوان آهنگ
  • هنرمند
  • دانلود
  • بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *