زبان ها آیکن زبان ها
لودر سایت

Album : Virtuoso Dramatic By Phantom Power

Tracklist

Galvanized
An Indomitable Heart
Endurement
Great Awakening
Mephisto
Endless Dreams
Romanza
Captivation of All
Night
Falling for Eternity
Phantom Capriccio
Drifting Apart
Virtuoso
Lost in Time
Self-Reflection

More
  • #
  • عنوان آهنگ
  • هنرمند
  • دانلود
  • بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *