Interstellar Soundtrack
Interstellar Soundtrack

Where We’re Going

Hans Zimmer

بیشتر از Mohsen

اثری از

1 Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  1. هر بار که این موسیقی و شنیدم فیلمشو دیدم نشد که گیره نکنم این اصلا از شاهکار گذشته تعداد بار هایی که این فیلمو دیدم از دستم در رفته
    خیلی ممنونم که این موسیقی رو هم تو ارشیوتون قرار دادید