زبان ها آیکن زبان ها
لودر سایت

موزیک اینسایت

به رسانه ی موزیک اینسایت خوش آمدید

Where The Words Fail, Music Speaks | وقتی کلمات شکست میخورند , موسیقی سخن می گوید

Banner Img
https://musicinsight.ir/wp-content/uploads/2020/01/Sleeping-MI-Export-min-450x190.jpg
https://musicinsight.ir/wp-content/uploads/2020/01/Reading-MI-Export-min-450x190.jpg
https://musicinsight.ir/wp-content/uploads/2020/01/GoodFeelings-MI-Export-min-450x190.jpg
https://musicinsight.ir/wp-content/uploads/2020/01/Peaceful-MI-Export-min-450x190.jpg

آخرین موسیقی متن ها

آخرین تک آهنگ ها

آخرین موسیقی متن بازیها

Sonic the Hedgehog 1 & 2 Original Soundtrack
آیکن پخش

Sonic the Hedgehog 1 & 2 Original Soundtrack

Masato Nakamura, Miwa Yoshida, AKON

00:00
Devil May Cry 2 Original Soundtrack
آیکن پخش

Devil May Cry 2 Original Soundtrack

Masato Kouda, Satoshi Ise, Tetsuya Shibata

00:00
The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild Original Soundtrack
آیکن پخش

The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild Original Soundtrack

Soshi, Riyu Tamura, Takuro Yasuda, Hajime Wakai, Yasuaki Iwata, Manaka Kataok

00:00